Archive for October 2, 2005

Uroczystości w Dzwoli

W Dzwoli w powiecie janowskim odbyły się uroczystości związane z walkami żołnierza polskiego z armią sowiecką i niemiecką we wrześniu 1939 r. W wydarzeniach tych udział wziął Poseł na Sejm RP Jan Łopata. Była to pierwsza uroczystość z Jego udziałem jako Parlamentarzysty Ziemi Lubelskiej.