Archive for October 19, 2005

Ślubowanie w Sejmie

Nowo wybrani posłowie na Sejm RP, wśród nich Jan Łopata, złożyli uroczyste ślubowanie.