Archive for October 29, 2005

Spotkanie parlamentarzystów Lubelszczyzny

W trakcie zorganizowanego przez marszałka Edwarda Wojtasa spotkania parlamentarzystów Lubelszczyzny z władzami regionu, poseł Jan Łopata przedstawił projekt utworzenia Konwentu Parlamentarzystów Lubelskich. Jest to początek, deklarowanego przez Jana Łopatę w trakcie kampanii wyborczej, jednoczenia parlamentarzystów wobec idei rozwoju Lubelszczyzny.