Archive for December 15, 2005

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości

Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości w sprawie potrzeby wniesienia kasacji na korzyść Wincentego Witosa oraz dziesięciu posłów II RP skazanych wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 stycznia 1932 r. sygn. akt LVII 1K. 471/31, zatwierdzonym przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, i więzionych w Twierdzy Brzeskiej.
Czytaj dalej »Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości

Wypowiedź

Wypowiedź posła Jana Łopaty w Sejmie dotycząca sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Czytaj dalej »Wypowiedź