Dodatkowy miliard od PSL dla wiejskich rodzin

W ostatnich tygodniach w mediach dużo mówiono o tzw. “becikowym”. Słyszymy, że rządzący PiS jest wielkim przegranym, a LPR jeszcze większym wygranym. To tylko część prawdy, bo nikt nie mówi o tym, że w tej sprawie największym zwycięzcą jest PSL - a raczej rodziny rolników, dla których Stronnictwo wywalczyło dodatkowo ponad miliard złotych rocznie na świadczenia rodzinne.

O tym, że to prawda świadczy proste zestawienie liczb. Koszt wprowadzenia “becikowego” na każde dziecko narodzone niezależne od dochodu rodziny (ustawa wg projektu LPR) - to roczny wydatek z budżetu państwa ok. 350 mln zł. Podniesienie zasiłku porodowego z 500 do 1000 zł (ustawa wg projektu rzšdowego, czyli PiS) - to rocznie wzrost wydatków skarbu państwa o 130 mln zł. Poprawka PSL do ustawy rządowej dotyczącej wprowadzenia nowych kryteriów przyznawania świadczeń rodzinnych dla rolników - to roczny wzrost wydatków na te cele rzędu 1 miliarda 100 milionów złotych!!!

Zacznijmy od początku. LPR złożyła poselski projekt “becikowego”, który PiS obiecał poprzeć. Tymczasem jednocześnie rząd przedłożył konkurencyjny projekt, który zmierzał do zwiększenia zasiłku porodowego dla najuboższych rodzin. Projekt rządowy miał kosztować budżet rocznie dodatkowo 130 mln, w tym 40 mln na wzrost zasiłków porodowych dla rodzin rolników według nowego kryterium przyznawania. Nowe kryterium miało polegać na przyjęciu do obliczeń bardziej realnego kryterium dochodowego niż w przypadku innych świadczeń rodzinnych dla rolników - to znaczy 135 zł z jednego ha miesięcznie. 23 grudnia 2005 r. Sejm przyjął oba projekty ustaw. W projekcie rządowym PSL zaproponowało poprawkę, która spowodowała, że nowe, bardziej realne kryterium dochodowe z 1 ha będzie stosowane do wszystkich form świadczeń rodzinnych dla rolników, co spowoduje zdecydowany wzrost dostępności do tego typu zasiłków rodzinnych. Po prostu będą one przysługiwały znacznie większej liczbie rodzin wiejskich - przewiduje się wzrost wydatków na tego typu zasiłki o ok. 1 miliard 100 milionów złotych rocznie. Poprawka PSL w tym zakresie została przyjęta przez Sejm RP stosunkiem głosów 260 za, 146 przeciw. W tym miejscu warto przytoczyć treść tej poprawki: “do art. 5 ust. 8 ustawy nowelizowanej wnioskodawca proponuje, aby w przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjąć że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.” Następnie oba projekty trafiły do Senatu, który zaproponował w nich swoje poprawki polegające m.in. na tym, że projekt LPR nie rodził żadnych skutków dla budżetu państwa (w praktyce przestawał więc istnieć) oraz na odrzuceniu poprawki PSL odnośnie stosowania nowego kryterium dochodowego dla liczenia wszystkich zasiłków rodzinnych dla rolników. Obie wyżej wymienione poprawki Senatu 29 grudnia 2005 roku Sejm odrzucił, co spowodowało, że tzw. “becikowe” przysługuje teraz matkom z tytułu dwóch ustaw - dla wszystkich oraz dodatkowo dla rodzin ubogich. Tę ostatnią ustawę 30 grudnia 2005 roku podpisał Prezydent RP, tym samym zakończył procedurę legislacyjną. To co nas interesuje najbardziej i co stanowi o skuteczności posłów PSL to fakt, że została utrzymana w tej ustawie poprawka PSL wprowadzająca nowe kryteria przyznawania wszystkich zasiłków rodzinnych dla rolników. Jest to wielki sukces posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzięki którym po latach wielkiej niesprawiedliwości i gorszego traktowania rodzin wiejskich w końcu prawo i sprawiedliwość (wbrew woli Prawa i Sprawiedliwości) wkroczyła w wiejskie opłotki.

Posłowie na Sejm RP Jan Łopata, Tadeusz Sławecki, Henryk Smolarz, Franciszek J. Stefaniuk
Za odrzuceniem poprawki Senatu do ustawy o świadczeniach rodzinnych - czyli za utrzymaniem poprawki PSL dotyczącej wprowadzenia nowych, korzystniejszych kryteriów przyznawania wszystkich świadczeń rodzinnych dla rolników - głosowało 270 posłów; przeciw 145 posłów (niemal cały klub PiS); głosów wstrzymujących się nie było; 45 posłów było nieobecnych podczas głosowania. Lubelscy posłowie głosowali następująco:

Imię i nazwisko posła za przeciw wstrzymał się nie głosował
PSL
Jan Łopata X . . .
Tadeusz Sławecki X . . .
Henryk Smolarz X . . .
Franciszek Stefaniuk X . . .
PiS
Jerzy Bielecki X . . .
Tomasz Dudziński . X . .
Elżbieta Kruk . X . .
Beata Mazurek . X . .
Krzysztof Michałkiewicz X . . .
Małgorzata Sadowska . X . .
Sławomir Zawiślak . X . .
Jarosław Żaczek . X . .
SAMOOBRONA
Bolesław Borysiuk X . . .
Zofia Grabczan X . . .
Alina Gut X . . .
Henryk Młynarczyk X . . .
Wojciech Romaniuk X . . .
LPR
Przemysław Andrejuk X . . .
Andrzej Mańka X . . .
Gabriela Masłowska X . . .
Wojciech Wierzejski X . . .
PO
Włodzimierz Karpiński X . . .
Janusz Palikot X . . .
Wojciech Wilk X . . .
Stanisław Żmijan X . . .
SLD
Grzegorz Kurczuk X . . .
Szczepan Skomra X . . .