Archive for December 29, 2005

Interpelacja

Interpelacja do Ministra Gospodarki w sprawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Czytaj dalej »Interpelacja