Odpowiedź na interpelację

Po interwencjach i interpelacjach m. in. Posłów Jana Łopaty i Zbigniewa Włodkowskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego postanowiło uprościć zasady przekazywania stypendiów z programów unijnych uczniom. Już w tym roku szkolnym stypendia będą przekazywane w oparciu o zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych, bez konieczności poświadczania poniesionych wydatków fakturami, paragonami, biletami.

Odpowiedź Minister Rozwoju Regionalnego Grażyny Gębickiej na interpelację Jana Łopaty i Zbigniewa Włodkowskiego
w sprawie
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Warszawa, dn. 16 stycznia 2006 r.

Od: Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka

Do: Pan Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację Posłów Jana Łopaty i Zbigniewa Włodkowskiego z dnia 13 grudnia 2005 r., w sprawie przekazywania stypendiów uczniom w ramach działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pragnę przekazać następujące wyjaśnienia.

W związku z potrzebą usprawnienia systemu przekazywania stypendiów uczniom, zdecydowano o wprowadzeniu formy przekazywania opartej o zaświadczenie o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych. Transze stypendium będą przekazywane bezpośrednio uczniom, którzy nie będą już zobligowani do poświadczania poniesionych wydatków fakturami, paragonami, biletami.

Proponowane usprawnienia zostały przedstawione na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR w dniu 15 grudnia 2005 r. i zaaprobowane przez członków Komitetu. Na posiedzeniu Komitetu zaakceptowano propozycje modyfikacji zapisów Uzupełnienia ZPORR umożliwiające wdrożenie powyższych zmian.

Uruchomienie systemu przekazywania stypendiów w oparciu o oświadczenia jest uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego Uzupełnienie ZPORR. Zamierzeniem Instytucji Zarządzającej ZPORR jest, aby nowy system przekazywania stypendiów objął również projekty stypendialne realizowane w bieżącym roku szkolnym 2005/2006.

Z poważaniem
Minister Grażyna Gęsicka