Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty w Sejmie, dotycząca informacji w sprawie stanu lądowej infrastruktury transportu i pierwszego czytania komisyjnego projektu uchwały Sejmu w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Jak ważna jest materia, którą się dzisiaj zajmujemy, świadczy zarówno ta ożywiona dyskusja, którą prowadzimy, jak i fakt, który mamy zapewne w pamięci, miał on miejsce nie tak dawno, dyskusja nad ustawą budżetową, a w zasadzie nad poprawkami do ustawy, które w znacznym procencie odnosiły się do zwiększenia nakładów na inwestycje transportowe. W wielu przypadkach, tak było, niestety, przy naszej poprawce, mówię o poprawce klubu PSL, idącej w kierunku zwiększenia środków na obwodnicę Lublina, nie znalazły one uznania, bo inwestycja nie jest jeszcze przygotowana pod względem formalnoprawnym, jak twierdzi generalna dyrekcja. Tu należy dodać: niestety.

Szanowny Panie Ministrze! Chciałbym zadać pytania odnoszące się również do Lubelszczyzny. Otóż najdłuższy odcinek Wisły bez przeprawy mostowej to ok. 70-kilometrowa odległość między miastami Puławy i Annopol. Tak zwana oś przeprawy o kierunku Lipsko w miejscowości Kamień została przez wojsko przekazana samorządowi w 1999 r. Do tej ewentualnej przeprawy prowadzi droga, od reformy samorządowej zwana wojewódzką, o numerze 747: Konopnica - Chodel - Opole - Solec.

Prośby, monity i wystąpienia samorządów wojewódzkiego, powiatowego i okolicznych gmin, czynione od tego czasu, zmierzają w kierunku przywrócenia statusu drogi krajowej. Jakie to ma znaczenie dla biednego, jak tu niejednokrotnie stwierdzali posłowie z Lubelszczyzny, woj. lubelskiego, a w nim jeszcze biedniejszego, choć zamieszkiwanego przez wspaniałych mieszkańców, powiatu opolskiego, nie będę mówił z braku, jak słyszymy, czasu.

Panie Ministrze! Czy samorządy, czy społeczność lokalna może spodziewać się pozytywnej decyzji w tej sprawie, a jeśli tak, to kiedy? Dziękuję bardzo.