Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Jana Łopaty w Wysokiem (Powiat Lubelski) doszło do spotkania reprezentantek Kół Gospodyń Wiejskich z gmin Garbów i Wysokie. Spotkanie miało charakter noworoczny. Były prezentowane kolędy i pastorałki regionalne. Miejscowe Koło przedstawiło pięknie przygotowaną inscenizację jasełek. Punktem kulminacyjnym było wzajemne łamanie się tradycyjnym opłatkiem. W trakcie spotkania padło zaproszenie z rewizytą w Garbowie na organizowane tam od lat spotkania Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Kobiet. Takie spotkania integracyjne są bardzo cenne ze względu na to, że gminy obecnego Powiatu Lubelskiego przed reformą samorządową należały do czterech różnych Rejonów, a dwie z nich - Wysokie i Zakrzew - nawet do innego województwa. Dotychczas okazją do wzajemnego poznania się kobiet z KGW były tylko Konkursy Wieńców na Dożynkach Powiatowych. To bardzo piękna tradycja, ale przecież wicie wieńców to nie jedyny przejaw działalności KGW. Można dodać, że tradycje organizowania bodaj największych Dożynek Powiatowych w województwie, na lotnisku w Radawcu, są kontynuowane przez następcę Jana Łopaty, Starostę Pawła Pikulę.