Na lotnisko, obwodnicę i straż pożarną

Artykuł z “Kuriera Lubelskiego”, 18.02.2006 r.

Posłowie podzielili wczoraj zdanie senatorów i przyznali z publicznej kasy 20 mln zł na rozpoczęcie budowy obwodnicy Lublina. Pieniądze pójdą na wykup gruntów pod drogę.

Wczoraj Sejm debatował nad poprawkami do tegorocznego budżetu państwa przyjętymi przez Izbę Wyższą. Wśród nich rozpatrywał i tę dotyczącą obwodnicy stolicy regionu.

– Za było 429 posłów, trzech było przeciw, tyle samo osób się wstrzymało. Chyba żadna poprawka nie znalazła tak dużego poparcia w Sejmie – relacjonował wyniki piątkowego głosowania Jan Łopata, lubelski poseł PSL.

Przyznane Lubelszczyźnie pieniądze pójdą na wykup gruntów, na których jest już ostatecznie ustalony przebieg obwodnicy, czyli na terenie gminy Jastków.

W sumie podczas debat nad tegorocznym budżetem lubelskim posłom udało się dołączyć trzy wnioski na ogólną kwotą prawie 35 mln zł. Oprócz obowodnicy chodzi o 14 mln zł na budowę lotniska w Świdniku – fundusze zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod terminal. Trzeci wniosek, jaki przeforsowali lubelscy parlamentarzyści, na kwotę 550 tys. zł, dotyczy wojewódzkiej straży pożarnej. Pieniądze pójdą na zakup sprzętu i samochodów. KA

Źródło:”Kurier Lubelski”, 18.02.2006 r.