Archive for February 20, 2006

Spotkanie szkółkarzy

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w spotkaniu szkółkarzy, głównie producentów róż, zorganizowanym przez Grupę Producencką w Końskowoli. Spotkanie odbyło się w miejscowym Domu Kultury, uczestniczyło w nim ok. 200 osób.

Poruszono bardzo ważne dla tego środowiska problemy, m. in. opłacalności produkcji, narastającej konkurencji firm zachodnich na polskim rynku. Dyskutowano również nad celowością utworzenia profesjonalnego biura tej grupy producenckiej. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele miejscowych władz samorządowych oraz z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolników w Końskowoli.

W dyskusji Jan Łopata zaproponował identyfikację i opisanie konkretnych problemów, przypisanie ich poszczególnym osobom w Grupie oraz systematyczne spotkania w celu omówienia realizacji. Zadeklarował również ze swej strony daleko idącą pomoc dla tego środowiska.