Archive for February 22, 2006

Wypowiedź

Poseł Jan Łopata w imieniu Klubu Parlamentarnego PSL złożył poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy Ordynacja Podatkowa. W wypowiedzi przedstawił swoje i posła Henryka Smolarza propozycje uregulowań prawnych odnośnie doręczeń decyzji podatkowych przez sołtysów.
Czytaj dalej »Wypowiedź