W Bractwie św. Brata Alberta

Poseł na Sejm RP Jan Łopata brał udział w obradach Walnego Zebrania Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. Stowarzyszenie to niesie pomoc osobom bezdomnym, pokrzywdzonym przez los oraz walczy o przywrócenie im godności i pomaga w powrocie do społeczeństwa. Wśród wielu form działalności Bractwa warto wymienić prowadzenie noclegowni oraz jadłodajni, w której jest wydawane około 500 posiłków dziennie. Szczegółowe informacje o ich działalności znajdziecie Państwo na stronach internetowych Bractwa: www.albert.lublin.pl