Interpelacja

Interpelacja do Pana Radosława Sikorskiego, Ministra Obrony Narodowej.

Szanowny Panie Ministrze

Ostatnio w lubelskich mediach (Radio Lublin, 24.o2.2006 r.; “Dziennik Wschodni”, 25.02.2006 r., s. 3) pojawiły się niepokojące informacje odnośnie rzekomo planowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej znacznych redukcjach stanu osobowego w 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. R. Traugutta w Lublinie. W związku z tym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej faktycznie planuje znaczne redukcje stanu osobowego w 3 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. R. Traugutta w Lublinie?
  2. Czy w trakcie trwających prac nad “Planem rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2007-2012″ przy rozpatrywaniu sytuacji 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. R. Traugutta w Lublinie w sposób wystarczający uwzględniono specyfikę lokalną, sytuację społeczną oraz już zapowiadane protesty samorządowców w przypadku gdyby doszło do znacznych redukcji stanu osobowego w tej Brygadzie?

Z poważaniem

Poseł Jan Łopata