Spotkanie w Puchaczowie

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Puchaczowa w Powiecie Łęczyńskim. Tematem spotkania był stan polskiego rolnictwa. Poseł przedstawił prace Parlamentu, z głównym akcentem na inicjatywy Klubu Poselskiego PSL. Szczegółowo przedstawił przyjętą przez Sejm RP, a zgłoszoną przez Klub PSL , poprawkę dotyczącą zmniejszenia dochodowości z 1 ha przeliczeniowego (do poziomu 135,5 zł miesięcznie)do ustaleń wszelkiego rodzaju świadczeń rodzinnych dla rolników oraz do stypendiów dla dzieci rolników. Poseł Jan Łopata mówił także o poprawkach wniesionych przez PSL dotyczących przywrócenia możliwości doręczania nakazów płatniczych przez Sołtysów, dodatków finansowych do rent i emerytur dla Sołtysów. Sporo miejsca poświęcił też sposobom realizacji ustawy o paliwie rolniczym.