Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty odnośnie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o: 1) poselskim projekcie ustawy o paliwie rolniczym, 2) poselskim projekcie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej, 3) rządowym projekcie ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 4) poselskim projekcie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolniczej (druki nr 222, 251, 284, 346 i 355).

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam świadomość, iż dyskutowane dzisiaj uregulowania prawne dotyczące tzw. paliwa rolniczego obciążone są zdarzeniami, działaniami, również w tej Izbie, dodam: szkodliwymi działaniami, o czym też wielekroć tutaj moi przedmówcy mówili, które w rezultacie możliwość obniżenia ceny paliwa do produkcji rolnej odsunęły w niebyt. To jest tzw. paliwo kolorowe. Rolnikowi pozostał z tego koloru tylko kolorowy zawrót głowy. Niejako ja również jestem obciążony tą świadomością i nie chcę, by moja wątpliwość, o której za chwilę powiem, była traktowana w kategoriach skomplikowania prawa, a właściwie wręcz odwrotnie. Pytam zatem: Panie ministrze, czy podczas jakichś prac nad ustawą była dyskutowana możliwość prostszego refundowania rolnikom części lub całości podatku akcyzowego? Moim zdaniem mógłby zostać włączony ten zwrot do konstrukcji podatku rolnego. W zasadzie by to nie generowało dodatkowych kosztów, gdyż ustalenie zwrotu podatku następowałoby w toku postępowania dotyczącego podatku rolnego. A warto może przypomnieć, że w Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego jest 1825 tys. gospodarstw. Oczywiście gmina gminie nierówna, ale z tego podziału wynika, że dziennie trzeba będzie wydawać ok. 30 tys. decyzji, czyli jest potrzebnych ok. 2 tys. urzędników, jak wyliczyło biuro ekspertyz, i ok. 25 mln zł. Wydaje się, że ten sposób, o którym przed chwilą powiedziałem, byłby prostszy. Dziękuję bardzo.