Konferencja na temat Programu “Rozwój Polski Wschodniej”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Konferencji Regionalnej na temat Programu Operacyjnego “Rozwój Polski Wschodniej”. Organizatorami byli Minister Rozwoju Regionalnego, Departament Polityki Regionalnej, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konferencja przyniosła pewien niedosyt. Jej organizatorzy pominęli wcześniejsze prace studialne na ten temat - z trudem przecież przez długi czas przygotowywane. Można było odnieść wrażenie, że strona rządowa przybyła z gotowymi rozwiązaniami. Nie ulega wątpliwości, że samorządy mają bardzo dużo potrzeb i każdy projekt rozwiązuje jaką część oczekiwań społecznych. Natomiast warto się już zastanowić czy dla Lubelszczyzny numerem jeden - i to rozpatrywanym na szczeblu krajowym - jest kwestia zakupu nowego taboru komunikacji miejskiej dla Lublina.