“Od samorządu do Parlamentu”

Poseł Jan Łopata uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą akademicką na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Temat brzmiał: “Od samorządu do parlamentu”. Było to bardzo merytoryczne spotkanie - okazuje się, że wbrew obiegowej opinii młodzież jest bardzo zainteresowana sprawami społecznymi i dobrze rozumie różnice między władzami samorządowymi a parlamentem.