“Przyszłość oświaty rolniczej w Polsce”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. “Przyszłość oświaty rolniczej w Polsce”, którą w dniach 29-31 marca br. pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli oraz Lubelska Izba Rolnicza. Połączone było z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Szkół Rolniczych. Konferencja rozpoczęła się prezentacją zaproszonych do udziału szkół. Warty zauważenia był wykład inauguracyjny o współpracy Izb Rolniczych ze szkołami rolniczymi. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się wykład przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa pt. “Stan i perspektywy zarządzania szkolnictwem rolniczym” - zawiązała się dyskusja nad kształtem oświaty rolniczej, sytuacją szkół oraz kierunkami rozwoju.