Archive for March 2006

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. (druki nr 301 i 379). W imieniu klubu parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata.
Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

“Od samorządu do Parlamentu”

Poseł Jan Łopata uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą akademicką na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Temat brzmiał: “Od samorządu do parlamentu”. Było to bardzo merytoryczne spotkanie - okazuje się, że wbrew obiegowej opinii młodzież jest bardzo zainteresowana sprawami społecznymi i dobrze rozumie różnice między władzami samorządowymi a parlamentem.

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W styczniu br. z inicjatywy Posła na Sejm RP Jana Łopaty w Wysokim miało miejsce spotkanie z reprezentantkami Kół Gospodyń Wiejskich z dwu Gmin Powiatu Lubelskiego - Wysokiego i Garbowa. 19 marca doszło do rewizyty w Bogucinie (w Gminie Garbów). Tym razem spotkanie zostało wpisane w tradycyjnie organizowany Dzień Kobiet dla KGW w Gminie Garbów. Wśród zaproszonych gości oprócz wspomnianego już Posła Jana Łopaty byli również Poseł do PE Zdzisław Podkański, Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Magdalena Wójcikiewicz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie im. H. Łopacińskiego oraz Ks. Kanonik Stanisław Wąsik. W programie przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną im. B. Pietraka w Garbowie spotkania znalazł się referat o historii Garbowszczyzny Roberta Wójcika, panie z poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich miały okazję zaprezentować kulturę ludową swoich miejscowości… Spotkanie w miłej atmosferze trwało do późnych godzin wieczornych.

Konferencja na temat Programu “Rozwój Polski Wschodniej”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Konferencji Regionalnej na temat Programu Operacyjnego “Rozwój Polski Wschodniej”. Organizatorami byli Minister Rozwoju Regionalnego, Departament Polityki Regionalnej, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konferencja przyniosła pewien niedosyt. Jej organizatorzy pominęli wcześniejsze prace studialne na ten temat - z trudem przecież przez długi czas przygotowywane. Można było odnieść wrażenie, że strona rządowa przybyła z gotowymi rozwiązaniami. Nie ulega wątpliwości, że samorządy mają bardzo dużo potrzeb i każdy projekt rozwiązuje jaką część oczekiwań społecznych. Natomiast warto się już zastanowić czy dla Lubelszczyzny numerem jeden - i to rozpatrywanym na szczeblu krajowym - jest kwestia zakupu nowego taboru komunikacji miejskiej dla Lublina.

Spotkanie wójtów i burmistrzów

Poseł Jan Łopata brał udział w zorganizowanym w Sejmie przez Klub Parlamentarny PSL i NKW PSL spotkaniu wójtów i burmistrzów. Przybyło około 500 działaczy samorządowych z całej Polski. Tematem debaty były sprawy o kluczowym znaczeniu dla samorządów: relacje między wójtem a radą gminy; propozycje zmian legislacyjnych dotyczących finansowania oświaty i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym; koncepcje kampanii wyborczej PSL w wyborach samorządowych w roku bieżącym. W dyskusji najwięcej miejsca poświecono próbie ograniczenia przez PiS kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Waldemar Pawlak, jako Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Samorządu Terytorialnego, twierdził, że zgłaszane pomysły o wykluczenie z kandydowania w wyborach samorządowców, którzy pełnią swoje funkcje dłużej niż dwie kadencje to zamach na samorządność i złamanie praw konstytucyjnych. Zostały też przedstawione opinie prawne w tej sprawie m.in. prof. Jerzego Regulskiego oraz współtwórcy ustawy o samorządzie terytorialnym prof. Michała Kuleszy.

« Poprzednie wpisy Następne wpisy »