Archive for April 2, 2006

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w we Mszy Świętej za duszę Sługi Bożego Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci, która odbyła się z inicjatywy Proboszcza Parafii oraz Dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. Lana Pawła II w Stróży. Po Mszy Świętej o godz. 21:00 nastąpił przemarsz ze sztandarami z kościoła parafialnego do szkoły, gdzie poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową. O godzinie 21:37 pamięć naszego Wielkiego rodaka uczczono chwilą ciszy…
Minął rok…

Dlaczego pojechałem na pogrzeb Jana Pawła II…
Czytaj dalej »Rocznica śmierci Jana Pawła II