Archive for April 5, 2006

Zapytanie nr 911 do ministra skarbu państwa w sprawie planów zaprzestania działalności Cukrowni ˝Łubna˝ w Kazimierzy Wielkiej

Szanowny Panie Ministrze! Pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na problem dotyczący planów zamknięcia cukrowni ˝Łubna˝ w Kazimierzy Wielkiej. Plany likwidacji cukrowni, ogłaszane niemal w przeddzień rozpoczęcia prac polowych, budzą poważnie zaniepokojenie rolników zajmujących się od wielu lat uprawą buraków cukrowych na potrzeby właśnie tej cukrowni.

Zaprzestanie działalności przez Cukrownię ˝Łubna˝ oznacza również likwidację miejsc pracy, a tym samym pozbawienie dochodów rodzin zatrudnionych na stałe i czasowo w cukrowni.

Ponadto pragnę poinformować Pana Ministra, że wspomniana cukrownia jest już kolejną cukrownią zamykaną w woj. świętokrzyskim przez właściciela -Süddeutsche Zucker - bez jakiejkolwiek próby alternatywnego wykorzystania obiektów cukrowni. Podobna sytuacja miała miejsce we Włostwie.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Dlaczego likwiduje się zakład przynoszący zyski i tak bardzo potrzebny na danym terenie, nie tylko ze względu na produkcję, ale i miejsca zatrudnienia?

Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie może w żaden sposób wpłynąć na destrukcyjne działania prywatnych właścicieli zakładów przetwórstwa rolniczego?

Czy rząd jest w stanie działać na rzecz ochrony rolników i ich rodzin, którzy tracą pracę i możliwości podstawowej egzystencji?

Z wyrazami szacunku

Posłowie Jan Łopata

i Andrzej Pałys

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2006 r.

Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Czytaj dalej »Wypowiedź

Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Czytaj dalej »Wypowiedź