Stanowisko wobec ordynacji podatkowej

Poseł Jan Łopata przedstawił stanowisko klubu parlamentarnego PSL odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko klubu w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

Pierwsza uwaga natury ogólnej. Ustawa Ordynacja podatkowa uchwalona została w 1997 r. Od tego czasu nowelizowana była wielokrotnie. Ostatnią nowelizację tej ustawy przeprowadził już Sejm tej kadencji, nie tak dawno, bo w lutym 2006 r. Wniosek z tego taki, że potrzebne jest rozpoczęcie prac nad kompleksową zmianą Ordynacji podatkowej, bo i czas, kiedy była uchwalana, i zmieniające się dynamicznie warunki powodują, że nie przystoi do rzeczywistości.

Te zmieniające się warunki to omawianym przypadku exodus, masowy wyjazd Polaków za pracą. Panie posłanki i panowie posłowie, 20 tys. naszych obywateli wyjeżdża co miesiąc za chlebem. 20 tys. - to średnie miasto. To naprawdę ogromne wyzwanie dla nas, przedstawicieli narodu. To również w ich imieniu, tych wyjeżdżających, a może przede wszystkim w ich imieniu, musimy działać zgodnie i szybko. Czas jest tu największym wyzwaniem. Europa, świat nie stoi w miejscu i nie czeka, aż politycy polscy przystrzygą swoje ambicje osobiste i spokornieją, a miast cotygodniowych awantur zaczną systematycznie zmieniać oblicze tej ziemi.

Polacy opuszczający swe rodzinne strony przysparzają dobra innym państwom. Czynią to nie z własnej woli. Irlandia, Anglia, Szkocja, Niemcy, Hiszpania nie rozwijałyby się tak szybko, gdyby nie polscy pracownicy. Wydaje mi się, że to szefowie tych państw winni dziękować naszemu premierowi. Odwrotne ˝gracias˝ brzmi niedobrze. Zresztą premierzy poprzednich rządów czynili podobnie.

I ci wyjeżdżający za pracą, zarabiający często znacznie mniej niż obywatele tych państw, muszą jeszcze zapłacić w swojej ojczyźnie podatek - w ojczyźnie, która nie potrafiła dać im zatrudnienia. Dlatego też trzeba jak najszybciej ten stan rzeczy zmienić.

Wydaje się, że zaproponowane przez grupę posłów rozwiązanie (a propos, wczoraj mieliśmy gros obywatelskich projektów - pytanie o działanie rządu) może być zastosowane najszybciej. Naszym zdaniem równolegle trzeba podjąć prace z państwami - z niektórymi zostały podjęte - z którymi Polska zawarła umowy w dawnych latach, a szczególnie właśnie z Wielką Brytanią, o tym była mowa, umowa z 1976 r., o zmianie zapisów tam zawartych.

Biorąc jednak pod uwagę czas ewentualnych zmian (powiada się: 3-4 lata), należy kontynuować prace nad zaproponowanym projektem i dlatego w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszam wniosek o przekazanie projektu do odpowiednich komisji sejmowych, by zajęły się w trybie pilnym pracą, tak by nie mieli dylematu wyjeżdżający: wracać do kraju, czy też wymeldować i pozostać za granicą.

Podwójne opodatkowanie jest tylko jednym z wielu kryteriów decyzji, które podejmują nasi rodacy, mam tego świadomość, ale uczyńmy ten pierwszy krok, a potem następne, w duchu współpracy, dla dobra naszych obywateli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)