Archive for April 2006

Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Czytaj dalej »Wypowiedź

Wypowiedź

Wypowiedź Jana Łopaty w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Czytaj dalej »Wypowiedź

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w we Mszy Świętej za duszę Sługi Bożego Jana Pawła II w pierwszą rocznicę śmierci, która odbyła się z inicjatywy Proboszcza Parafii oraz Dyrekcji Publicznego Gimnazjum im. Lana Pawła II w Stróży. Po Mszy Świętej o godz. 21:00 nastąpił przemarsz ze sztandarami z kościoła parafialnego do szkoły, gdzie poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową. O godzinie 21:37 pamięć naszego Wielkiego rodaka uczczono chwilą ciszy…
Minął rok…

Dlaczego pojechałem na pogrzeb Jana Pawła II…
Czytaj dalej »Rocznica śmierci Jana Pawła II

90-lecie powstania “Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Jedność” w Lubartowie

“Spółdzielczość zakłada dowartościowanie roli każdego z członków wspólnoty, chroniąc w ten sposób słuszne interesy osoby ludzkiej.”

Jan Paweł II, Watykan 1998 r.

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Jubileuszu 90-lecia powstania “Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Jedność” w Lubartowie. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Sanktuarium Św. Anny, po której poczet sztandarowy oraz zaproszeni goście przeszli do hali widowiskowej Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie. W programie było przedstawienie historii Spółdzielni, odznaczenie Sztandaru Spółdzielni, wręczenie odznak spółdzielczych zasłużonym działaczom. Dziś często słyszymy, że spółdzielczość jest już niepotrzebna w Polsce. Jest to nieprawda. Przekonuje o tym właśnie dziewięćdziesiąt letnia działalność “Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Jedność” w Lubartowie, jak też cała historia już blisko półtorawiekowej tradycji tego ruchu na Ziemiach Polskich. Od początku jej powstania kierowała się zasadami ruchu spółdzielczego powstałego w 1844 roku w Rochdale koło Manchesteru w Anglii. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości już w 1919 roku polska spółdzielczość spożywców stała się członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Również obecnie podstawą działania każdej polskiej spółdzielni spożywców “Społem” są Zasady Spółdzielcze uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze w 1995 roku.

Następne wpisy »