Archive for May 3, 2006

Święto Konstytucji

Konstytucja 3 maja
215-ta rocznica uchwalenia konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku była drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną konstytucją. Konstytucja 3 maja wprowadzała szereg reform, była próbą uporządkowania kraju, uwolnienia się od wpływów obcych mocarstw i krokiem ku utworzeniu państwa nowożytnego. Niestety obowiązywała krótko, bo tylko do 23 lipca 1792 roku, to jest do czasu przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do targowicy.