Archive for May 6, 2006

Dni Urzędowa

Poseł Jan Łopata uczestniczył w obchodach Dni Urzędowa. W uroczystości wziął udział nasz Arcybiskup Bolesław Pylak. Obchody rozpoczęły się przemarszem ze sztandarami na Urzędowski Rynek, gdzie na maszt wciągnięte zostały flagi państwowa i Gminy Urzędów. Po wystąpieniu Wójta Gminy i złożeniu kwiatów przy pomniku 600-lecia Urzędowa w kościele parafialnym została odprawiona Msza święta w intencji OSP w Urzędowie. Jednostka ta w tym roku obchodzi 100-lecie powstania, w związku z tym po Mszy świętej dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika św. Floriana, który poświęcił Arcybiskup B. Pylak. Po południu odbyło się wiele imprez kulturalnych, na których miejscowa ludność bawiła się do późnego wieczora.