Archive for May 18, 2006

Zjazd strażaków w Niedrzwicy Dużej

Poseł na Sejm RP Jan Łopata wziął udział w Zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Niedrzwicy Dużej. Organizacja Związku OSP RP w tej miejscowości jest jedną z lepszych w Powiecie Lubelskim. Działa tam osiem jednostek, z których każda dysponuje własną remizą strażacką.