Dyskusja dotycząca przygotowania dokumentów związanych z wykorzystaniem środków UE ‘2007-2013

Jan Łopata zabrał głos w debacie sejmowej dotyczącej informacji w sprawie stanu prac dotyczących przygotowania dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Oto treść wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panowie Ministrowie!
Prowadzimy dzisiaj debatę o bardzo istotnym znaczeniu dla przyszłości Polski, dla rozwoju poszczególnych województw, poszczególnych regionów. Ale ta debata ma również istotne znaczenie dla wypełnienia hasła, wypełnienia programu ˝Solidarne państwo˝ konkretną treścią.
Pochodzę i reprezentuję województwo lubelskie, piękne, szczególnie o tej porze roku, zasobne w mądrych ludzi i dary natury, ale biedne, najbiedniejsze w Polsce i najbiedniejsze ze wszystkich regionów Unii Europejskiej. Gdy pada to stwierdzenie, to jedni przyjmują je z niedowierzaniem, drudzy z politowaniem, ale niestety to jest fakt. Spróbujmy to zmienić. Dlatego też zwracam się z apelem, który jest również apelem wszystkich parlamentarzystów ziemi lubelskiej, stosowne pismo do pana premiera w dniu dzisiejszym prześlemy, by w odniesieniu do algorytmu podziału środków na 2.7, 2.13 dla regionalnych programów operacyjnych zastosować wariant drugi. Bo wszak realizacja polityki spójności związana jest z ideą wyrównywania szans i promowania zrównoważonego rozwoju, dlatego idea ta musi znaleźć odbicie w przeznaczaniu stosunkowo dużych środków dla regionów biedniejszych. Wariant drugi oparty o liczbę mieszkańców oraz najbardziej syntetyczny i miarodajny wskaźnik rozwoju, jakim jest PKB, jest najbardziej odpowiednią propozycją.
Natomiast jeśli chodzi o pytanie, to moje pytanie brzmi tak: Panie ministrze, czy prawdą jest, że istnieje zagrożenie niewykorzystania funduszy z sektorowych programów operacyjnych, a w szczególności z sektorowego programu operacyjnego: Transport. Mówi się, taka informacja do mnie dotarła, o kwocie od 8 do 10 mld zł. Jeśli to prawda, to trzeba te środki jak najszybciej przenieść do środków sporowskich, gdzie są gotowe opracowane wnioski (Dzwonek) - jeszcze minutkę - na które samorządy wydały określone, niemałe środki, i mogą one być natychmiast wykonane. Ja tylko chcę powiedzieć, że w działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa w województwie lubelskim na listach rezerwowych oczekują 32 wnioski o łącznej wartości 44 800 tys. zł, a w działaniu 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa oczekuje aż 90 wniosków na kwotę 152 mln zł. Dziękuję bardzo.