„Z biegiem lat z biegiem wód – tuż za progiem Europa”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w pięknej uroczystości poświęcenia Figurki Św. Jana Nepomucena połączonej z poświęceniem pól. Uroczystości przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach, wspólnie z miejscowym Proboszczem Ks. Prałatem Czesławem Przechem. Święty Jan Nepomucen jest patronem dobrej spowiedzi, spowiedników i penitentów. Żył w Czechach w XIV wieku. Będąc spowiednikiem królowej Zofii, mimo tortur, nie wyjawił tajemnicy spowiedzi królowi czeskiemu Wacławowi IV, który podejrzewał żonę o niewierność. Za nieujawnienie tajemnicy spowiedzi król polecił utopić go w Wełtawie, co stało się w marcu 1393 roku. W roku 1720 Papież Benedykt XIII zaliczył Jana Nepomucena w poczet Świętych Pańskich. Uroczystości przywrócenia na Ziemi Bełżyckiej – w Skrzyńcu – figurki Świętego Jana Nepomucena są częścią projektu „Z biegiem lat z biegiem wód – tuż za progiem Europa” wspieranego przez Wspólnotę Europejską, który przez cały miniony rok był realizowany przez młodych ludzi z Towarzystwa Przyjaciół Teatru w Bełżycach.