Archive for May 30, 2006

Spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Krzczonowie

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył spotkaniu Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Lubelskiego, które odbyło się w Krzczonowie. Spotkanie dotyczyło problemów z którymi władze samorządów gminnych borykają się na co dzień. Najwięcej czasu poświęcono tematyce związanej ze stanem dróg wszystkich kategorii.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Pszczelarskiej “APIS”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Pszczelarskiej „APIS” w Lublinie. Jest ona firmą o bogatej, ponad 70-letniej tradycji. Produkuje kilkanaście gatunków miodów pitnych oraz pszczelich, wielokrotnie nagradzanych na targach i wystawach, zarówno w kraju, jak i za granicą – została również nagrodzona statuetką „Ambasador Lubelszczyzny”. SP APIS w Lublinie rozwija się dynamicznie i wielokierunkowo. Firma uzyskała certyfikaty potwierdzające stosowanie systemów zarządzania jakością (ISO 9001) i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności (HACCP). Uruchomiła również najnowocześniejszą w Polsce linię do produkcji miodów pitnych, w ostatnim roku inwestycje sięgnęły wartości 4,5 miliona zł. Sprzedaż krajowa to 85% produkcji Spółdzielni. Obecnie eksportuje produkty do: USA, Niemiec, Austrii, Japonii oraz Australii.