Dzień Drogowca

Poseł na Sejm RP Jan Łopata tego dnia wziął udział w posiedzeniu Konwencie Dyrektorów Zarządców Dróg Powiatowych Województwa Lubelskiego, które było połączone z tradycyjnym już corocznym spotkaniem z okazji Dnia Drogowca. Posiedzenie miało miejsce w Kluczkowicach koło Opola Lubelskiego. Pomimo uroczystego charakteru spotkania podejmowane tematy były poważne. Trudno się dziwić. Zarządcy dróg – szczególnie tych powiatowych – nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. Środki na tę kategorię dróg są skandalicznie niskie. Bywa tak, że powiaty nie są w stanie złożyć wniosku o dofinansowanie remontu z środków unijnych, bo samorząd powiatowy nie stać nawet na wkład własny (który zazwyczaj wynosi ok. 15% kosztów). Ta sytuacja musi się zmienić – Zarządcy Dróg Powiatowych oraz Władze Samorządów Powiatów apelują o to przy wszystkich możliwych okazjach od początku ustanowienia powiatów – jak dotychczas bezskutecznie. Tymczasem problem staje się coraz bardziej poważny…