Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania. W debacie głos zabrał Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania, a konkretnie w art. 2 ust. 2 zapisano, tu cytuję: ˝Zadania Instytutu obejmują w szczególności: (…) 6) obserwowanie i ocenianie, z punktu widzenia oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież: a) treści przekazów medialnych, b) inicjatyw kierowanych do dzieci i młodzieży przez organizacje, stowarzyszenia i inne podmioty˝.

Panie Ministrze! Zapis bardzo pojemny i wedle mnie mało konkretny. Chciałbym zadać pytanie: Kto, ile osób będzie obserwowało treści przekazów medialnych? Wedle jakich jakości, jakich kryteriów będą te programy oceniane? Czy ta ocena będzie dokonywana przed emisją programu, czy też po emisji? Jednym słowem, czy to będzie recenzja, czy cenzura?

I druga kwestia. Pan minister w swym wystąpieniu przywołał przykład Francji, zachodzących tam zjawisk, oczywiście w kontekście negatywnym, też tak to oceniam. A jednocześnie w uzasadnieniu do ustawy czytamy, że instytut będzie wypełniał zadania, które właśnie w tej Francji wypełnia instytut do spraw młodzieży. Jeśli taki ma być efekt pracy, to przecież szkoda czasu i pieniędzy. Czy nie lepiej przyjąć rozwiązania zaprezentowane przez posła Sławeckiego w imieniu klubu PSL? Dziękuję bardzo. (Oklaski)