Dramatyczna sytuacja sadowników

Związek Sadowników RP wystosował apel do Parlamentarzystów RP, władz lokalnych i samorządowych z prośbą o spotkanie w sprawie tragicznej sytuacji na rynku owoców miękkich, a w szczególności malin. Do spotkania doszło 6 lipca wieczorową porą w miejscowości Boby, Gmina Urzędów. Przybyło kilkuset plantatorów owoców. Na apel odpowiedział również i przybył Poseł Jan Łopata. Kilkugodzinna i wielowątkowa dyskusja była spontaniczna i bardzo żywiołowa. Zebrani stwierdzili, że wobec braku skutecznej pomocy władz państwowych jedyną alternatywą jest protest ogólnokrajowy plantatorów i producentów owoców (na wzór protestów górników i służby zdrowia). Zgromadzeni postanowili, że do takiego protestu dojdzie w przyszłym tygodniu. Poseł Jan Łopata zadeklarował poparcie dla każdej formy protestu jaką podejmie Związek Sadowników RP.