Archive for July 9, 2006

Poświęcenie sztandaru w Wólce Potockiej

W godzinach popołudniowych Poseł Jan Łopata wziął udział w uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru jednostce OSP w Wólce Potockiej, Gmina Potok Wielki. Pomimo typowo rolniczego charakteru tych terenów, dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz Gminy obserwujemy szybki rozwój tej gminy. Można to zaobserwować również na przykładzie rozwoju jednostek OSP, w tym również w Wólce Potockiej. Uhonorowaniem tych osiągnięć było ufundowanie sztandaru, którego wręczenia dokonał Poseł Jan Łopata.

40-lecie powstania OSP w Tuszowie

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w 40 – leciu powstania jednostki OSP w Tuszowie, Gmina Jabłonna. Z tej okazji jednostce przekazano nowy samochód bojowy. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym w Bychawce druhowie i zaproszeni goście udali się w zwartym szyku na boisko szkoły podstawowej w Tuszowie, gdzie Ks. Kanonik Stanisław Góra dokonał poświęcenia samochodu, a Wójt Gminy Jabłonna Kazimierz Odój wręczył strażakom kluczyki do tegoż wozu bojowego. Poseł Jan Łopata dokonał wręczenia odznaczeń strażackich najbardziej zasłużonym druhom.