Poświęcenie sztandaru w Wólce Potockiej

W godzinach popołudniowych Poseł Jan Łopata wziął udział w uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru jednostce OSP w Wólce Potockiej, Gmina Potok Wielki. Pomimo typowo rolniczego charakteru tych terenów, dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz Gminy obserwujemy szybki rozwój tej gminy. Można to zaobserwować również na przykładzie rozwoju jednostek OSP, w tym również w Wólce Potockiej. Uhonorowaniem tych osiągnięć było ufundowanie sztandaru, którego wręczenia dokonał Poseł Jan Łopata.