Sprawozdanie Komisji Zdrowia

W Sejmie odbyła się debata dotycząca sprawozdania Komisji Zdrowia o:

  1. rządowym projekcie ustawy o przekazaniu środków finansowanych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tych zakładach,
  2. poselskim projekcie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

W debacie wziął udział Jan Łopata. Oto treść jego wypowiedzi:


Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Moim zdaniem przyjęcie ustawy w tym kształcie - zaznaczam: w tym kształcie - jest nieodpowiedzialnością. Mówię to z całą stanowczością i wbrew temu, co tu koledzy z Klubu Parlamentarnego Samoobrona RP przed chwilą głosili. Jest to moim zdaniem pewne igranie z ogniem, a na pewno z ludźmi, i przekonanie, że zapomną, że się uciszą, jest błędne. Mówimy o 30-procentowych podwyżkach, a znowu nie dajemy, kochani, pieniędzy. Tak na to popatrzmy. Bo co to oznacza, że wskaźnik udziału kosztów w lecznictwie szpitalnym - 0,56? Przeprowadziłem analizę wskaźnika w szpitalach powiatowych. Poniżej 0,65 nie ma w żadnym szpitalu powiatowym w woj. lubelskim.

Moje pytanie jest takie. Kto w takim razie…

(Poseł Tomasz Latos: Ministerstwu nie potrzeba danych.)

Proszę mi pozwolić zadać to pytanie, bo na barki tych dyrektorów, organów prowadzących, założycielskich, spadnie problem wypłaty tych wynagrodzeń. Tym bardziej, że uchylamy furtkę i decydujemy się odejść od algorytmu podziału środków na poszczególne oddziały wojewódzkie. W związku z tym, kto tak naprawdę na tym zyska, a kto straci? Pytanie: czy rząd rzeczywiście nie ma wiedzy, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach? Dziękuję bardzo. (Oklaski)