Archive for July 2006

Poświęcenie sztandaru w Wólce Potockiej

W godzinach popołudniowych Poseł Jan Łopata wziął udział w uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru jednostce OSP w Wólce Potockiej, Gmina Potok Wielki. Pomimo typowo rolniczego charakteru tych terenów, dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej i władz Gminy obserwujemy szybki rozwój tej gminy. Można to zaobserwować również na przykładzie rozwoju jednostek OSP, w tym również w Wólce Potockiej. Uhonorowaniem tych osiągnięć było ufundowanie sztandaru, którego wręczenia dokonał Poseł Jan Łopata.

40-lecie powstania OSP w Tuszowie

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w 40 – leciu powstania jednostki OSP w Tuszowie, Gmina Jabłonna. Z tej okazji jednostce przekazano nowy samochód bojowy. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym w Bychawce druhowie i zaproszeni goście udali się w zwartym szyku na boisko szkoły podstawowej w Tuszowie, gdzie Ks. Kanonik Stanisław Góra dokonał poświęcenia samochodu, a Wójt Gminy Jabłonna Kazimierz Odój wręczył strażakom kluczyki do tegoż wozu bojowego. Poseł Jan Łopata dokonał wręczenia odznaczeń strażackich najbardziej zasłużonym druhom.

Dramatyczna sytuacja sadowników

Związek Sadowników RP wystosował apel do Parlamentarzystów RP, władz lokalnych i samorządowych z prośbą o spotkanie w sprawie tragicznej sytuacji na rynku owoców miękkich, a w szczególności malin. Do spotkania doszło 6 lipca wieczorową porą w miejscowości Boby, Gmina Urzędów. Przybyło kilkuset plantatorów owoców. Na apel odpowiedział również i przybył Poseł Jan Łopata. Kilkugodzinna i wielowątkowa dyskusja była spontaniczna i bardzo żywiołowa. Zebrani stwierdzili, że wobec braku skutecznej pomocy władz państwowych jedyną alternatywą jest protest ogólnokrajowy plantatorów i producentów owoców (na wzór protestów górników i służby zdrowia). Zgromadzeni postanowili, że do takiego protestu dojdzie w przyszłym tygodniu. Poseł Jan Łopata zadeklarował poparcie dla każdej formy protestu jaką podejmie Związek Sadowników RP.

Następne wpisy »