Archive for September 16, 2006

„Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie”

Bataliony Chłopskie

Poseł Jan Łopata uczestniczył w Sympozjum Naukowym pt. „Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie”, które w dniach 16-17 września b.r. odbyło się w Lublinie i Zamościu. Wśród wielu znamienitych gości był również Prezes PSL Waldemar Pawlak. Sympozjum poprzedziło złożenie kwiatów pod lubelskim pomnikiem legendarnego dowódcy BCh gen. Franciszka Kamińskiego. Nie sposób tu omówić tematyki wszystkich referatów zacnego grona znawców tej problematyki. We wszystkich zauważyć można było wielką troskę o zachowanie chlubnej pamięci wielkiego wkładu Ruchu Ludowego i formacji zbrojnej Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie w walkę przeciw niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej. Warto ciągle przypominać kolejnym pokoleniom młodzieży o dowodach wielkiego poświęcenia jakie dali mieszkańcy Ziemi Lubelskiej w walce o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny, w obronie Ojcowizny. Historia zawarta w referatach wygłoszonych na lubelskim sympozjum winna być kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, by pamięć o bohaterstwie naszych ojców i dziadów żyła wiecznie. Temu celowi ma służyć również książkowa publikacja materiałów z tej sesji.

*Fotografia pochodzi z prezentacji udostępnionej na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie