„Podstawą wszelkiego współdziałania jest przyjaźń między ludźmi”

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w II polsko – francuskim seminarium naukowym na temat „Kierunki przebudowy gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń rolników francuskich”, które odbyło się w Trzydniku Dużym. Patronat nad tą sesją m.in. objął krakowski oddział PAN – Komisja Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej, Societe Academique Aube – Troyes oraz Wójt Gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień. Wśród gości seminarium głos w dyskusji zabierali szanowani naukowcy z Polski i Francji z dziedziny rolnictwa i pokrewnych. Ich badania i wnioski z rzeczywistością konfrontowali aktywnie uczestniczący rolnicy i członkowie grup producenckich z obu krajów reprezentowanych na konferencji. Byli też obecni reprezentanci stowarzyszeń regionalnych. Swą obecnością zaszczycił także szef misji ekonomicznej ambasady Republiki Francji w Polsce – Nicolas Perrin. Tematyka była dość różnorodna, o czym świadczą już same tytuły niektórych referatów: „Kierunki przebudowy gospodarstw rolnych w świetle doświadczeń rolników francuskich”, „Znaczenie kształtowania aspiracji edukacyjnych dla rozwoju regionalnego”, „Zarys strategii rozwoju rolnictwa Polski Południowo – Wschodniej”; „Praktyczne aspekty wykorzystania potencjału przemysłu cukrowniczego w Polsce do produkcji suszu paszowego”. Tego typu konferencje są nam bardzo potrzebne – w gruncie rzeczy mało jeszcze wiemy o kierunkach, w których podąża rolnictwo UE, jeszcze mniej o unijnych planach na przyszłość…