Uroczystość w Krasieninie ku czci Ireny Kosmowskiej

W Krasieninie, Gmina Niemce, odbyła się uroczystość upamiętniająca znaną działaczkę Ruchu Ludowego, związaną z Lubelszczyzną – Irenę Kosmowską. Poseł na Sejm RP Jan Łopata był współorganizatorem tego święta jako Prezes ZP PSL w Lublinie, wspólnie z Posłem Henrykiem Smolarzem, który kieruje gminną organizacją PSL. Msza Święta za jej duszę odprawiona została w kościele parafialnym w Krasieninie.
Po Mszy delegacje gości złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Ireny Kosmowskiej, który postawiono w parku okalającym pałac (w którym ongiś funkcjonowała założona przez nią Żeńska Szkoła Rolnicza w Krasieninie).
Dalsza część uroczystości odbyła się w miejscowym Zespole Szkół, który nosi imię Ireny Kosmowskiej. Część oficjalną zakończyło wręczenie legitymacji PSL dla nowoprzyjętych członków stronnictwa. W części artystycznej wystąpił m.in. zespół uczniowski i zespół Koła Gospodyń Wiejskich z Dysa - „Dysowianki” oraz Zespół Śpiewaczy „Jarzębinki”.

irenakosmowska.jpg
Kosmowska Irena c. Wiktoryna i Ireny,
ur. 20 XII 1879 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej, publicystka; ukończyła szkołę średnią (pensję) w Warszawie, szkołę gospodarczą w Kuźnicach (Zakopane), studiowała na Uniwersytecie Lwowskim. Działaczka zaraniarskiego ruchu ludowego i redaktorka „Zarania” (pisała pod pseudonimem Jasiek z Lipnicy). Współorganizatorka i sekretarz Towarzystwa Kółek Rolniczych im. S. Staszica. W 1913 r. założyła Żeńską Szkołę Rolniczą w Krasieninie. W latach 1919-1931 posłanka na Sejm RP. 14 września 1930 roku aresztowana i osadzona w więzieniu na Zamku Lubelskim za krytykę działań Józefa Piłsudskiego. Od 1931 r. członkini Rady Naczelnej, a następnie NKW SL, redaktorka „Zielonego Sztandaru”. W okresie okupacji organizowała zakwaterowanie i wyżywienie ludowców wysiedlonych z zachodnich ziem Polski. Pisała artykuły do prasy SL „Roch”. Aresztowana 18 VII 1942 r. przez gestapo, więziona na Pawiaku, a następnie w Moabicie w Berlinie. Ranna w czasie bombardowania, zmarła w szpitalu 21 VIII 1945 roku.