Archive for September 2006

„Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie”

Bataliony Chłopskie

Poseł Jan Łopata uczestniczył w Sympozjum Naukowym pt. „Bataliony Chłopskie w Lubelskiem – Powstanie Zamojskie”, które w dniach 16-17 września b.r. odbyło się w Lublinie i Zamościu. Wśród wielu znamienitych gości był również Prezes PSL Waldemar Pawlak. Sympozjum poprzedziło złożenie kwiatów pod lubelskim pomnikiem legendarnego dowódcy BCh gen. Franciszka Kamińskiego. Nie sposób tu omówić tematyki wszystkich referatów zacnego grona znawców tej problematyki. We wszystkich zauważyć można było wielką troskę o zachowanie chlubnej pamięci wielkiego wkładu Ruchu Ludowego i formacji zbrojnej Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie w walkę przeciw niemieckiemu okupantowi w czasie II wojny światowej. Warto ciągle przypominać kolejnym pokoleniom młodzieży o dowodach wielkiego poświęcenia jakie dali mieszkańcy Ziemi Lubelskiej w walce o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny, w obronie Ojcowizny. Historia zawarta w referatach wygłoszonych na lubelskim sympozjum winna być kierowana przede wszystkim do ludzi młodych, by pamięć o bohaterstwie naszych ojców i dziadów żyła wiecznie. Temu celowi ma służyć również książkowa publikacja materiałów z tej sesji.

*Fotografia pochodzi z prezentacji udostępnionej na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie

80-lecie OSP w Bochotnicy

Poseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w uroczystości obchodów 80 – lecia powstania OSP w Bochotnicy koło Kazimierza Dolnego. Święto tradycyjnie rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w intencji Strażaków. Uroczystość była połączona z otwarciem przez Burmistrza Kazimierza Dolnego Andrzeja Szczypę, nowowybudowanych ulic w Bochotnicy – Podzamcze i Zamłynie. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej. Po krótkiej części oficjalnej i wręczeniu odznaczeń zasłużonym Druhom wystąpił zespół folklorystyczny – dzieci ze szkoły podstawowej z Bochotnicy. Zespół znany jest w wielu miejscowościach w kraju i za granicą.

Czytaj dalej »80-lecie OSP w Bochotnicy

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Jan Łopata wziął udział w dyskusji na temat sprawozdania Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Oto treść jego wypowiedzi:

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Pytanie Jana Łopaty dotyczące wzrostu przewidywanych dochodów budżetowych

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Nasze pytanie dotyczy kwestii, o której za chwilę, jako parlament, będziemy debatować. Chodzi o budżet na rok 2007. Naszym zdaniem tworzenie projektu budżetu powinno odbywać się w atmosferze spokoju, rzeczowych, dogłębnych analiz i szukania źródeł zaspokojenia koniecznych, a ogromnych przecież w Polsce - w Polsce będącej na dorobku - potrzeb.

Czytaj dalej »Pytanie Jana Łopaty dotyczące wzrostu przewidywanych dochodów budżetowych

Następne wpisy »