„Powiaty i Gminy otwarte na fundusze strukturalne”

Poseł Jan Łopata uczestniczył w regionalnym seminarium pod patronatem Starosty Opolskiego Zenona Rodzika pt. „Powiaty i Gminy otwarte na fundusze strukturalne”. Spotkanie odbył się w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. Do elitarnego grona samorządów potrafiących dobrze pozyskiwać środki unijne zakwalifikował się również Powiat z siedzibą w Opolu Lubelskim. Wśród zaproszonych gości znalazł się także Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas. Wśród tematów poruszanych na seminarium jeden z ważniejszych dotyczył prezentacji dobrej praktyki, dotyczącej edukacji młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej i wykorzystywania funduszy strukturalnych. Inny referat był na temat informacji o dotychczasowych doświadczeniach w aplikowaniu o środki unijne przez samorządy terytorialne, a także prezentacja aktualnych możliwości ich pozyskiwania. Bardzo ważny temat dotyczył założeń Narodowej Strategii Spójności za lata 2007-2013 w kontekście strategicznego planowania przez samorządy projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Końcowym akcentem było przejście uczestników seminarium na ul. Lipową w Opolu Lubelskim, gdzie uroczyście wmurowano kamień węgielny pod halę sportową, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – a więc, mówiąc zrozumiałym dla wszystkich językiem, inwestycji w dużym stopniu finansowanej z pieniędzy unijnych.