Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1091 i 1121).

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie dyskutowanych właśnie propozycji zmian Senatu do ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartych w druku nr 1091.

Senat w swej uchwale przyjął trzy poprawki. Pierwsza ma wymiar wybitnie porządkowy i oczywiście będziemy za jej przyjęciem. Poprawka nr 2 dotyczy ochrony podatników, którzy zastosowali się do interpretacji prawa podatkowego, które następnie zostało zmienione. Również będziemy za jej przyjęciem. Wreszcie poprawka nr 3, zmierzająca do ochrony podatników, których postępowania w sprawach odszkodowań zostaną z mocy ustawy umorzone. I w tym przypadku będziemy za jej przyjęciem, zresztą zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.