Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

Krzyż OSP.gifPoseł na Sejm RP Jan Łopata uczestniczył w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, które odbyło się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie. Zjazd rozpoczął Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Wojciech Piekarczyk, m.in. powitał gorąco Wiceprezesa Zarządu Głównego i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP - Druha Mariana Starownika, Posła na Sejm RP i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Druha Jana Łopatę oraz Starostę Lubelskiego Pawła Pikulę.
Głównym celem Zjazdu było przyjęcie programu działania oraz wybór władz na kolejną 5-letnią kadencję. W wyniku głosowania Prezesem został ponownie Druh Wojciech Piekarczyk, Wiceprezesem Paweł Pikula. Wyłoniono również 20 delegatów na Zjazd Wojewódzki, a także trzech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiej OSP RP, przedstawicielami zostali: Jan Łopata, Wojciech Piekarczyk i Mieczysław Piejak.
Imprezę uświetnił występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiełczewicach Górnych, gm. Strzyżewice pod batutą Stanisława Szymaniaka.