Archive for December 12, 2006

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007

Poseł Jan Łopata w imieniu klubu parlamentarnego PSL zabrał głos w dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007. Oto fragment jego wypowiedzi:

(…) Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odnosząc się do zmian, które zostały przyjęte na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, chciałbym ze szczególnym zadowoleniem odnieść się do poprawek zgłoszonych przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Dotyczą one zwiększenia dofinansowania o znaczącą kwotę 200 mln zł, aczkolwiek kwotę niewystarczającą, w zakresie narodowego programu stypendialnego. Udało nam się także przekonać Komisję Finansów Publicznych, aby przeznaczyć 50 tys. zł na budowę obwodnicy Jarosławia w województwie podkarpackim. (Oklaski) Serdecznie za to członkom komisji dziękujemy, ale będziemy także prosić, aby Wysoka Izba wyraziła zgodą na przeznaczenie środków na obwodnicę Lublina.

Zgłaszamy również poprawkę zmierzającą do przywrócenia dotacji podmiotowej dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Dotacja podmiotowa w wysokości 31 182 tys. zł warunkuje - podkreślam to - funkcjonowanie uczelni w 2007 r. jako uczelni wojskowej, publicznej uczelni zawodowej. To jest poprawka o takim właśnie sensie, a po zamieszaniu z odwołaniem pana generała Targosza jest to aż nadto widoczne.

Wysoka Izbo! Polskie Stronnictwo Ludowe podczas prac nad ustawą budżetową na 2007 r. wspomagało i wspierało wszelkie inicjatywy budżetowe dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia, poprawy infrastruktury, a nade wszystko będzie walczyć o kreatywne wspomaganie obszarów wiejskich, a wszystko po to - tu nawiążę do swego wystąpienia w poprzedniej debacie - aby w Polsce żyło się normalnie. Tak czynić będziemy w dalszych pracach nad budżetem. Dziękuję państwu za uwagę, a pana marszałka proszę o przyjęcie poprawki w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pełny tekst przemówienia: Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007