Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 - trzecie czytanie.

W sejmie odbyło się trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2007. W debacie dwukrotnie zabrał głos Jan Łopata. Oto jego wypowiedzi i odpowiedzi ministrów:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do rządu: Czy prawdą jest, że akcyza na olej napędowy w Polsce jest jedną z wyższych, jeśli nie najwyższą w Europie? Czy prawdą jest, że rolnicy w skali roku płacą tej akcyzy około 1800 mln zł? Czy prawdą jest, że rząd przy uchwalaniu budżetu tegorocznego w ubiegłym roku obiecywał, że wzrost nakładów na ten cel, na zwrot, będzie w następnym budżecie? Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Soroczyńskiego:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chciałbym poinformować, jeżeli chodzi o akcyzę na olej napędowy, że tak naprawdę w tej chwili jest to poniżej dolnego limitu. Obowiązuje nas konwergencja podatkowa. Powinniśmy mieć 302 euro za tonę paliwa, tymczasem mamy 1048 zł, a więc jest to poniżej limitu, a zatem on nie jest nadmiernie wygórowany. Dziękuję.

Poseł Jan Łopata:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam również pytanie do ministra obrony narodowej. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym uchwalona została w lipcu 2005 r. Zacytuję część art. 252, a to dlatego, że na tę ustawę powoływał się pan minister, odpowiadając wcześniej w trakcie dyskusji nad tą częścią budżetu dotyczącej szkół wojskowych. Otóż w art. 252 ust. 1 mówi się, że: istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe stają się odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu ustawy. I ust. 4: istniejące w dniu wejścia w życie ustawy wyższe szkoły oficerskie stają się uczelniami wojskowymi, publicznymi uczelniami zawodowymi. Znając tę ustawę, to prawo, Departament Budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej przygotował budżet na 2007 r. w taki sposób, że był przygotowany na formę dotacji podmiotowej dla oficerskiej Szkoły Orląt w Dęblinie.

Co się w takim razie stało, że na podstawie tej samej ustawy w tej chwili nie może to być formą dotacji podmiotowej, bo dotacja budżetowa podobno ma być formą bardziej prawidłową? Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bogusława Winida:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem działań resortu obrony narodowej jest uratowanie i zapewnienie przyszłości centrum szkolenia pilotów w Dęblinie. Ta sytuacja dotyczy zarówno Dęblina, jak i szkoły we Wrocławiu. Zostały one przekształcone w centrum szkolenia. Wszyscy podchorążowie, wszyscy kadeci zostaną przeniesieni do WAT, w którym będą kontynuowali naukę. W tym momencie w Szkole Orląt mamy 126 pilotów, a budżet wynosi 31 mln zł, co oznacza, że jeden podchorąży kosztuje mniej więcej 238 tys. zł rocznie. Celem działania resortu obrony narodowej jest wydatkowanie lepiej tych pieniędzy poprzez konsolidację szkół, utworzenie Uniwersytetu Obrony Narodowej i zapewnienie funkcjonowania szkolenia pilotów w Dęblinie w Szkole Orląt przez polskich instruktorów, ale w sposób lepszy ekonomicznie. Dziękuję bardzo.