Archive for January 24, 2007

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007

sejm-wejscie.jpgW sejmie miała miejsce dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007. W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL głos zabrał Jan Łopata. Oto treść jego wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Premier! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt odnieść się do poprawek do ustawy budżetowej na rok 2007, wprowadzonych uchwałą Senatu w dniu 11 stycznia 2007 r. Senat, można by rzec, był bardzo pracowity i, jak tu już wielokrotnie zresztą mówiono, wprowadził do ustawy budżetowej aż 76 poprawek. Część z nich, a naliczyłem ich 9, dotyczy wewnętrznych przesunięć i ma charakter wybitnie porządkujący, w szczególności w budżetach województw. Oczywiście uznając, że poprawki wynikające z inicjatywy i z próśb wojewodów mają rzeczywiste uzasadnienie, mój klub, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, będzie głosował za ich przyjęciem.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2007