Archive for January 25, 2007

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

sejm.jpgPoseł Jan Łopata przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe. Oto treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe.

Wysoki Sejmie! Projekt ustawy zawiera przepisy wdrażające do polskiego Prawa bankowego postanowienia dwu dyrektyw Unii Europejskiej, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania banków, a mianowicie dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw i instytucji kredytowych. Wymienione dyrektywy zmieniają wcześniejsze przepisy Unii Europejskiej w związku z nowymi propozycjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, wynikającymi z nowej umowy kapitałowej.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy

sejm2.jpgW sejmie miała miejsce debata nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy. Stanowisko Klubu Parlamentarnego PSL przedstawił Jan Łopata:

Szanowny Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zabrać głos w dyskusji nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy.

Czytaj dalej »Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz ustawy Kodeks karny skarbowy