Archive for March 14, 2007

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W sejmie miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. W dyskusji udział wziął Jan Łopata, oto treść jego wypowiedzi:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!

W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt odnieść się do propozycji zawartych w ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk nr 1120.

Otóż proponowane zmiany idą w kierunku wprowadzenia tak zwanej opłaty wyrównawczej od nadmiernych zapasów wyrobów tytoniowych i tym samym ograniczenia tych zapasów.

Czytaj dalej »Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym