Archive for March 15, 2007

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W sejmie miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. W następującej po nim dyskusji wziął udział Jan Łopata, oto treść jego wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze!

W uzasadnieniu do projektu ustawy zawartym w druku nr 1503 czytamy stwierdzenie, że rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zostało wprowadzone z naruszeniem - o czym zresztą pan premier Lepper mówił przed południem z trybuny sejmowej - trybu opracowania aktów normatywnych przez członków Rady Ministrów, praw nabytych przez producentów biokomponentów i biopaliw ciekłych, warunków realizacji celów, określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W szczególności nie do przyjęcia jest rozbieżna intencja wynikająca z uzasadnienia do rozporządzenia ministra finansów, które miało zapobiec jego, czyli rynku paliw, gwałtownemu wzrostowi, z intencją ustawy, której celem jest stworzenie korzystnych i stabilnych warunków rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Panie Ministrze! Z przedstawionych informacji wynika, że to pan imiennie jest ojcem tego rozporządzenia. Mam pytanie i prośbę o odniesienie się do tego uzasadnienia, a w szczególności do stwierdzenia o zapobieganiu gwałtownemu wzrostowi rynku paliw. Trochę to przypomina schładzanie gospodarki głoszone przed paroma laty przez innego ministra. Poza tym wydaje się, że jest to sprzeczne z programem rządu, w którego w składzie jest pan minister. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

W sejmie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o:
1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
2) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw,
3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
4) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W debacie zabrał głos Jan Łopata, oto treść jego wypowiedzi:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chciałbym zadać pytanie panu posłowi sprawozdawcy, może kilka nawet pytań. Otóż w roku 1990 spółdzielczość jako taka, ale zwłaszcza rolnicza, przeżyła działanie zakończone likwidacją tzw. czap nadzorczych. Hasło wydawało się bardzo zasadne, ba, wielu nawet spółdzielców wówczas głosowało za tym. Ale zapomniano, że z tymi czapami związany był cały aparat hurtowego zaopatrzenia, nadzoru, szkolenia itp. Zapomniano albo zrobiono to celowo, bo jak wygląda dzisiaj spółdzielczość rolnicza, lepiej o tym nie mówić. Teraz tworzymy alternatywę w postaci grup producenckich - jak to trudno idzie, też wiele by mówić.

Mam pytanie: Czym będzie spółdzielczość mieszkaniowa? Jaki twór prawny zastąpi spółdzielczość, jeśli już skutecznie ją zreformujemy? Jakim będzie dysponować majątkiem? I chciałbym jeszcze o jedno spytać: Czy konstytucyjna jest zmiana nakazująca wprost uwłaszczenie się dzierżawcom gruntów będących we władaniu spółdzielni mieszkaniowej? Dziękuję bardzo.

Informacja bieżąca

Sejm rozpatrywał informację bieżącą rządu w sprawie zmiany rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalającego podwyższoną stawkę podatku akcyzowego od biokomponentów i biopaliw ciekłych, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Samoobrona RP. W debacie wziął udział Jan Łopata, oto treść jego wypowiedzi:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Premierze!

Przez Polskę kolejny rok przetacza się bardzo emocjonalna dyskusja o energii odnawialnej, o ekologii, o biopaliwach wreszcie. W ostatnich tygodniach nowym zarzewiem w tej dyskusji jest właśnie to omawiane rozporządzenie ministra finansów pani premier Zyty Gilowskiej z dnia 22 grudnia ub. r. zmniejszające stawkę zwrotu podatku akcyzowego od biokomponentów. W reakcji na to rozporządzenie zarząd Rafinerii Trzebinia Spółka Akcyjna poinformował o czasowym wstrzymaniu produkcji i sprzedaży biopaliwa, tzw. ONBIO. Z analizy ekonomicznej wynikało, że strata netto tej rafinerii w styczniu to ok. 2,5-3 mln zł. PKN Orlen posiada 77,2% udziałów w grupie kapitałowej Rafinerii Trzebinia. Chciałbym zatem zapytać, czy nadal produkcja i sprzedaż jest wstrzymana i czy rzeczywiście przyczyną tego wstrzymania jest omawiane rozporządzenie?

I jeszcze jedno pytanie. W przyjętej w 2003 r. przez Unię Europejską dyrektywie postawiono sobie za cel zastąpienie biopaliwa dwuprocentowym udziałem do benzyn i oleju napędowego w transporcie już w 2005 r., a 5,75 - w 2010 r. Jak wiemy, cel ten dla 2005 r. nie został niestety wykonany. Oprócz Niemiec i Szwecji oczywiście Polska jest daleko w tyle przy osiągnięciu tego wskaźnika. W Polsce jak gdyby zidentyfikowaliśmy tę porażkę w postaci właśnie tego złego rozporządzenia. Pan premier wnosił o dymisję, czy miał wnosić o dymisję pani premier Gilowskiej. Swoją drogą ciekawy jestem, na jakim etapie jest ten wniosek. Jeśli jest, to z chęcią się do tego odniesiemy. Ale czy to jest jedyna przyczyna? Co stoi na przeszkodzie w związku z taką kwestią - dostępność, cena, parametry techniczne czy eksploatacyjne? I wreszcie czy w Polsce opracowany jest tzw. narodowy cel wskaźnikowy i jak on jest skorelowany ze zmianami w Unii Europejskiej? (Oklaski)